Tempvent installation/funktion

Tempvent loggar inställda börvärden och avlästa ärvärden under lagringsperioden,
vilket är ett nödvändigt hjälpmedel för utvärdering av styrningsförloppet och
dokumentation av temperaturförhållanden i lagret och utomhus under hela
lagringsperioden.

Tempventsystemet består av styrskåp med microprocessor samt frontmonterad
display med membrantangenter och anläggningsspecifik utrustning för fläktsystem,
spjällmotorer, takvärme, befuktning och i förekommande fall kylanläggning.

Microprocessorn kan via kablage anslutas till en PC, från vilken man med hjälp av ett
specialutvecklat windowsbaserat program, kan övervaka och programmera driften och
loggningen.

En Tempvent leverans omfattar automatikskåp, spjäll, fläkt(-ar) samt erforderliga
tillbehör. Till varje leverans medföljer el.kopplingsschemor och montageanvisningar.
Montaget utförs av lokala hantverkare eller av kunden själv, för el.installation erfordras
behörighet. Utrustningen möter gällande EU bestämmelser och är CE-märkt.

Föregående sida

STT AB, Skonbergagatan 19A, 614 30 Soderkoping, Sverige, +46 (0)121-145 15, info@stt.nuSTT AB

Just nu!
MaxiCool till
nedsatt pris!


Ring tel. 0121-145 15 för mer information.