En värmepumps funktionsprincip

Värmepumpen är ansluten till ett
kollektorsystem, vanligtvis en
borrad energibrunn, mark-eller
sjökollektor. I kollektorsystemet
cirkulerar en köldbärarvätska
(vatten och ett frostskyddsmedel)
Köldbärarvätskan hämtar värme från
värmekällan och avger energin via
en värmeväxlare (förångare) till
köldmediet.

Köldmediet som passerar
förångaren, upptar värmeenergin
från köldbärarvätskan och övergår i
gasform. Det gasformiga köldmediet komprimeras i kompressorn varvid temperaturen
höjs kraftigt.

Den varma kylmediegasen drivs in i ännu en värmeväxlare (kondensor) varvid
värmeenergin överförs till vattnet i husets värmesystem. Den heta kylmediegasen kyls
i kondensorn och tryckreduceras för att som vätska återgå till förångaren för att
uppta ny värme från kollektorsystemet.

STT AB, Skonbergagatan 19A, 614 30 Soderkoping, Sverige, +46 (0)121-145 15, info@stt.nuSTT AB

Extraerbjudande!


Panasonic luftvärmepump E9 för endast 18 995 kr
inklusive installation!


Ring tel. 0121-145 15 för mer information.