Sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktare används för torkning i miljöer som är
ouppvärmda, till exempel kallager och ishallar. I industriella
processer finns ofta avfuktningsbehov som kan
tillgodoses med en sorptionsavfuktare. Vi dimensionerar
och anpassar lösningar efter behov.

Varför Sorptionsavfuktare?
Fukt är ofta ett gissel för fastighetsägare.
Trä, metaller, elinstallationer etc. kan ta skada och luktproblem uppstå.

Sorptionsavfuktning är den effektivaste torkmetoden vid temperaturer under +15C.
Lokalerna torkas utan att man behöver höja värmen och vädra.

Hur fungerar en Sorptionsavfuktare?
Sorptionsavfuktaren fungerar på så sätt att den fuktiga luften leds genom kanaler i
en fuktabsorberande rotor och fastnar på kanalernas väggar. På en avgränsad del av
rotorn leds torr och varm luft in, vilket frigör fukten i den luft som ventileras ut.
En sorptionsavfuktare har hög avfuktningskapacitet under alla årstider.

Munters Rotorteknologi
Alla Munters avfuktare bygger på den av Munters utvecklade rotorteknologin som ger
en hög fuktabsorberande kapacitet. Rotorns flexibla konstruktion och goda prestanda
innebär att dess användningsområden är närmast obegränsade.

STT AB, Skonbergagatan 19A, 614 30 Soderkoping, Sverige, +46 (0)121-145 15, info@stt.nuSTT AB

Vårerbjudande!


Avfuktare för krypgrund HomeDry 11Y inklusive montering
(upp till 100kvm) 28 000 kr inkl. moms.


Ring tel. 0121-145 15 så kan vi leverera den omgående.