Skaderisk pga fukt

Låt inte din krypgrund bli en fuktfälla
HomeDry är rätt sätt att minimera risken för mögel och hussvamp i krypgrunden. Det
är en effektiv avfuktare även i kallgarage och för vinterförvaring av sommarstugor.
HomeDry använder sorptionstekniken.

Förebygg med friskvård
Om du har en villa med krypgrund behöver du vara uppmärksam på dålig lukt och
mögel. För att inte tala om risken att få hussvamp. Saneringar är som regel mycket
dyra och de täcks sällan av hemförsäkringen. Dessutom är de påfrestande för dem
som bor i huset. Slutsatsen är därför att det är bäst att förebygga fuktiga miljöer i
husgrunder.

Riskbilden handlar om fukt
Bakgrunden till riskbilden är att vi under det ljusa halvåret har hög luftfuktighet i
Sverige. Eftersom krypgrunder alltid är kalla uppstår kondens när den fuktiga
sommarluften ventileras in. Krypgrunden blir en fuktfälla. Det här är något som
bekymrar varje medveten husägare eftersom fuktiga krypgrunder är bra tillväxtmiljöer
för mögel och hussvamp. Angrepp av hussvamp är idag är ett ökande problem.

Lösningen som kan rädda huset
Det är när den relativa luftfuktigheten överstiger 70 % som mögelsporerna växer som
bäst. Dålig lukt är ofta det första tecknet men det är alltid fukten som ger
förutsättningen och därför måste åtgärdas.

STT AB, Skonbergagatan 19A, 614 30 Soderkoping, Sverige, +46 (0)121-145 15, info@stt.nuSTT AB

Vårerbjudande!


Avfuktare för krypgrund HomeDry 11Y inklusive montering
(upp till 100kvm) 28 000 kr inkl. moms.


Ring tel. 0121-145 15 så kan vi leverera den omgående.