Fuktutredning

Läckande kranar, skadad dränering eller ökad fukthalt i konstruktionen på grund av
bristande ventilation. Det finns många orsaker till att fukt riskerar att skada
fastigheten. När du misstänker ett fuktproblem är en fuktutredning en enkel väg för
att få visshet. Fukt är grogrunden för korrosion och mögel samt ohälsa och otrivsel.
STT fuktutredning fastställer eventuell förekomst av fukt samt orsaken till att
problemet uppstått. Detta är viktigt för även om fukten inte orsakat några
fastighetsskador än så innebär förekomsten av fukt i större mängd att riskerna ökat.

Vi kan luta oss mot mångårig erfarenhet av fuktutredningar och vattensanering. Våra
utredare har en gedigen utbildning ? teoretisk och framför allt praktisk, kring
fuktproblem och hur dessa ska hanteras. Med kännedom om byggkonstruktioner och
om hur olika material reagerar på fukt kan STT snabbt dra slutsatser från
informationen på plats. Med hjälp av avancerade mätinstrument för fuktmätning
kontrolleras utsatta ställen. ?ven laboratorieprov används för att utreda förekomsten
av fukt i konstruktioner och för att analysera sporer i luften. Omfattningen av
fuktutredningen avgörs i samråd med beställaren och från fall till fall.

För att en eventuell skada ska kunna regleras på rätt sätt kontrolleras även ytskikt
avseende typ och ålder. Det ger ett objektivt underlag i försäkringsärenden.
Fuktutredning resulterar i en utförlig teknisk dokumentation samt ett åtgärds- och
kostnadsförslag för att komma tillrätta med det eventuella problemet. Vi kan även
bistå med punktinsatser, som enstaka fuktmätningar för avgränsade kontroller.

STT AB, Skonbergagatan 19A, 614 30 Soderkoping, Sverige, +46 (0)121-145 15, info@stt.nuSTT AB

Vårerbjudande!


Avfuktare för krypgrund HomeDry 11Y inklusive montering
(upp till 100kvm) 28 000 kr inkl. moms.


Ring tel. 0121-145 15 så kan vi leverera den omgående.