DKS

Ett välkänt problem med
livsmedelhantering är att luften i
traditionella kylrum torkat ut oskyddade
produkter. Fukt från produkterna vandrar
över till den torrare omgivningen.
Kvaliteten försämras därmed.

STT har ett antal unika lösningar som ger
mycket hög luftfuktighet i kylrummen,
vilket innebär att fukten bevaras i
produkterna. Mindre viktförlust och
bibehållen kvalitet under längre tid ger
bättre ekonomiskt utbyte och kort “pay
off tid” på investeringen.

DKS-systemet Prefabricerade förrådskylanläggningar från 200 ton (kyleffekt 15 kW)
upp till 10000 ton (kyleffekt 800 kW) eller mer. Anläggningarna består av fem
stycken huvudkomponenter: kylaggregat, blandningstank med påbyggda shuntar och
pumpar, kylmedelskylare, kylbatteri och elskåp innehållande startutrustning och
styrautomatik. Montering utföres av lokala rörförtag och elföretag under STT:s ledning.

STT AB, Skonbergagatan 19A, 614 30 Soderkoping, Sverige, +46 (0)121-145 15, info@stt.nuSTT AB

Just nu!
MaxiCool till
nedsatt pris!


Ring tel. 0121-145 15 för mer information.